You are here

#4095 ABV AusAid Labour Mob Bus Program 7- July 2017

Labour Mobility Assistance Program

Supporting the Seasonal Worker Programme

Ko e faingamalie eni ke fokotu’u pe langa hake’aki ha’o Pisinisi fo’ou! 

Ko e faingamalie ko eni kia koe kuo ke foki mai mei he ngaue fa’ahita’u (polokalama toli) mei ‘Aositelelia ‘oku ke fakakaukau ke kamata pe langa hake ha’o pisinisi fo’ou? 

Oku ‘i ai ‘emau Polokalama fale’i mo e ako ngaue fakapisinisi makehe ma ’au! 

Oku fengaue’aki ‘a e Kautaha Ngaue’ofa fakapisinisi ‘a ‘Aositelelia (pe ko e Australian Business Volunteers, ABV) pea mo e Polokalama tokoni ‘a ‘Aositelelia ki he Ngaue Fa’ahita’u (Labour Mobility Assistance Programme, LMAP) ‘oku ‘I he malumalu ‘o e Kautaha Cardno ‘a ia ‘oku fakapa’anga ‘e he Potungaue Ki Muli pea mo e Fefakatau’aki ‘a ‘Aositelelia (Department of Foreign Affiars and Trade, DFAT) pea mo e Kautaha Fakatahataha ‘a e Ngaahi Pisinisi ‘o Tonga (Tonga Chamber of Commerce & Industry Inc., TCCI) ke ‘oatu ‘a e faingamalie fale’I mo e ako ngaue fakapisinisi ko eni ‘a ia ‘oku ‘iloa ko e YES StartUp workshop ‘i ‘Aokosi 2017. 

Ko e ngaahi fakaikiiki ki he polokalama YES StartUp

Ko e polokalama YES StartUp ko e faingamalie ia kia koe kuo ke foki mai mei he ngaue fa’ahita’u (polokalama toli) mei ‘Aositelelia, ‘oku ke fakakaukau ke fokotu’u pe langa hake ha’o pisinisi fo’ou. 

E ‘i heni ‘i ‘Aokosi ‘a e ongo mataotao ‘Aositelelia ‘i he mala’e ‘o e pisinisi ke na tokoni’i koe ‘i ho’o ngaahi fakakaukau, fokotu’utu’u pea mo e palani ke fokotu’u pe langa’aki ho’o pisinisi fo’ou, pea ‘e ‘iai mo e mataotao pisinisi ’Aositelelia ‘e taha ke tokoni ki ho’o langa ngaue ‘i Sepitema mo ‘Okatopa. 

Ko e polokalama eni kia koe? Pe ‘oku ke ‘ilo ha taha ‘oku totonu ke kau ‘i he polokalama? 

Kataki ‘o fetu’utaki mai kia 

Lakai pe ko Suliana P: +676 25 168, 888 8168, 777 7168 E: admin [at] tongachamber [dot] org L: Molisi Tonga Building, Tupoulahi Road, Fasi-moe-afi, Nuku’alofa 

FETUUTAKI MAI LEVA HE TAIMI NI – ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha totongi ki he faingamalie mahu’inga ko eni!