Skip to main content

Breaking news

 • Travel
  Friday 11 August 2006 7:04pm

  Nuku'alofa, Tonga
  : A terrorist alert in the United States and United Kingdom will now affect passengers boarding flights in Tonga bound for the US, who now come under new restricted hand baggage rules.
 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Friday 11 August 2006 9:28am

  Long Beach, California, USA
  :

  `Etita,

 • Politics
  Friday 11 August 2006 6:14am

  USA
  :

  Editor,

 • Parliament
  Thursday 10 August 2006 7:30pm

  Nuku'alofa, Tonga
  : Tonga’s Parliament claimed today that they are working for an extra 30 minutes a week, and they do no’t want the public to get the impression that they are working less because of their new three-day week. From the House, by Pesi Fonua
 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Thursday 10 August 2006 4:30pm

  Auckland, New Zealand
  :

  ‘Etita,

 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Thursday 10 August 2006 11:46am
  :

   ‘Etita,

 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Wednesday 9 August 2006 6:53pm

  University of Wollongong, NSW,Australia
  :

  ‘Etita,

  ‘Oku ou fakamalo atu kiate koe Sione L. Kava he ‘ohake e kaveinga mahu’inga ni ke tau talanga ai. Pea kuou tui ko e talanga kuo ta fakahoko he peesi ni ‘e ala tokoni atu ki hano fakama’ala’ala e ngaahi kaveinga mo e ngaahi me’a ‘oku hoko hotau ki’i fonua ‘ofa’anga. Hange ko ho’o lau, kuo lava e talanga kae toki takitaha fakamaau atu pe si’o tau kainga ha me’a ‘e ala tokoni kiate kinautolu pea mo ‘aonga. Pea ka ‘oku ‘iai ha me’a ‘e ta’e’aonga pea li’aki mo e faka’efi’efi ki he fononga.

 • Parliament
  Wednesday 9 August 2006 6:45pm

  Nuku'alofa, Tonga
  : In one of its first big decisions of 2006, Tonga’s parliament has decided to work less for more pay. The working days of the legislative assembly have been reduced from a four-days week to three-days week, starting on August 1. But there has been no move to reduce the parliamentarians’ salaries to match the new hours. By Pesi Fonua.
 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Wednesday 9 August 2006 5:14pm

  Pago Pago, Ha'amoa 'Amelika
  :

  ‘Etita,

 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Wednesday 9 August 2006 8:20am

  University of Wollongong, NSW,Australia
  :

  ‘Etita,

  Sione, ‘oku ou tomu’a fakamalo atu pe he ngaue lahi ‘oku ke fataki mai mei he fonua na pea malo e ngaahi tokoni koia kuo ke fakahoko ki hotau kainga ‘oku nau fakapaea he fonua na. ‘Oku ‘ikai puli ia ha taha ‘a e to’o fatongia ‘oku ke fakahoko pea ‘oku ‘ikai ke u ofo ho’o lava me’a he na’e teu’i ko e mei he paini mutu mo e ‘api ko faa’imata, pea fai e kakau ‘o a’u ki he ‘ikale ko e taupotu taha ia mo e fakaleveleva he ‘univeesi.

  ‘Oku ou fie fakamahino atu pe ha ki’i me’a si’i ‘oku tokanga kiai ‘a Sione pea telia e fifili ‘a e matangaa.

 • Agriculture
  Tuesday 8 August 2006 4:57pm

  Nuku'alofa, Tonga
  : Tongan squash exports could reach 12,600 tonnes this year, the Secretary General of the Tonga Squash Council, Stephen Edwards estimated at the end of the squash-planting season this week, more than the 12560 tonnes exported last year.
 • Letters
  Tuesday 8 August 2006 4:45pm

  Pago Pago, American Samoa
  :

  Editor,

  Talofa Fotu, with all due respect, our Tongan language takes too long and allows too many avenues to tangent. Please allow me to respond.

  Based on my experience as a graduate Student Of International Affairs and Global Politics, and over 20 years of working for the US Government and now working for the American Samoa Government as a special advisory to the governor on petroleum. I will use my experience to elaborate on the issues being discussed.

  1. Pay Raise, like all other expenses, is budget driven.

 • People
  Monday 7 August 2006 7:15pm

  Nuku'alofa, Tonga
  : ‘Elenoa Havea of Fua’amotu will be traveling to Auckland with $2000 in her pocket this week after winning the grand prize in a local money transfer promotion.
 • Parliament
  Monday 7 August 2006 7:07pm

  Nuku'alofa, Tonga
  : Tonga is to hold its sixth parliamentary by-election this session on August 23 when the Tongatapu nobles will choose one of their number to fill the seat vacated by the late Prince Tu’’ipelehake.
 • Business
  Monday 7 August 2006 4:17pm

  Nuku'alofa, Tonga
  : The Whangarei-based electricity company Northpower is looking at investing in Tonga, reported the NZPA today, August 7.
 • Outer Islands
  Monday 7 August 2006 4:10pm

  Nuku'alofa, Tonga
  :

 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Monday 7 August 2006 6:15am

  New Zealand
  :

  Etita,

  He ‘ikai ke u fiu au he sani mo viki ha me’a ‘oku matamatalelei ki he’eku vakai. Tapu ange he mo e hou’eiki ‘oku nau me’a ki he ‘initaneti, ka e fai ai pe ‘eku fiefia noa he ngaahi me’a ‘oku matamatalelei, hange nai kuo ne ‘ave au ki he Matapa ‘o Palataisi.

 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Sunday 6 August 2006 5:37pm

  University of Wollongong, NSW,Australia
  :

  ‘Etita,

 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Sunday 6 August 2006 4:46pm

  Rotorua,New Zealand
  :

  ‘Etita,

  Hufanga atu he fakatapu kau tali atu kihe si’i mamahi ‘o Sailosi. Ko hono ‘uhinga ‘oku ke lavea noa ai ko e ‘ikai te ke piki kihe fakapalofesinale ho’o tohi ‘oku ke lau kiai, kake ta’e faka’apa’apa’i ai ‘e ko e mo lomekina ‘eku totonu mo e tau’ataina ‘eku tohi.

 • Talanga 'i he lea faka-Tonga
  Sunday 6 August 2006 10:41am

  USA
  :

  ‘Etita,

Pages