Advertisement

Talanga 'i he lea faka-Tonga

'Ikai ke maa'usia 'e he Paati PTO 'a e faka'ofo'ofa 'o e 'Imisi 'o Hina mo 'ene toke

editor's picture

'Ikai ke maa'usia 'e he Paati PTO 'a e faka'ofo'ofa 'o e 'Imisi 'o Hina mo 'ene toke

‘Oku ou fiefai ha tali ki he tukuaki’i hala funga ‘i he fakamahamahalo mo e loto taufehi’a ke fakangali kovi’i ‘a e ‘Eiki Minisita Fefakatau’aki, Takimamata & Ngaahi Ngaue ‘a e Kakai ‘e he Paati Temokalati ‘a e ‘Otuanga’ofa PTO fekau’aki mo e ngaue fakaati ko Hinavakamea mo Tunavakamea ‘oku teuteu’i ‘aki ‘a e hu’anga ki he Uafu Ko Vuna. - Dr Viliami Uasike Latu.

Please subscribe to access premium content.