You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ngaue'aki 'a e Lolo niu ki he 'uhila

Australia

‘Etita,

Fakatulou kae ‘ata ke u ki’i fokotu’u atu.

Fefe nai ke fulihi …‘a e misini ‘uhila ‘i he fanga ki’i motu ke fakalele ‘aki …‘a e lolo niu (bio diesel). Kapau ko e misini lolo tisolo …‘a ia ko e fakafuofua atu ko e fo…’i niu motu…’u pe …‘e tolu ki he …‘iuniti (kWhr) pea mo e totongi …‘a hono fakalele.

Malo,

Vilo Niumeitolu

niu [at] bigbutton [dot] com [dot] au